12 Nisan 2017 | admin

Çanakkale Medyum

Çanakkale Medyum, Çanakkale Medyumlar, Çanakkale’deki Medyumlar, Çanakkale Medyum Telefonları, Çanakkale Medyum Siteleri Hakkında Platform.

Medyum kelimesi Fransızca’dan dilimize geçen bir kelime olarak aracı anlamına gelmektedir. Buradaki aracı bedenler alemi ile ruhlar alemi arasındaki iletişimi kurma görevi üstlenir. Psişik bakımdan son derece hassas olan zihne sahip medyumlar öte alemdeki varlıklarla iletişim halinde olabildikleri gibi bu varlıkları etkileyecek ve yönlendirecek çeşitli işlemler yaparak da etkilerini gösterebilirler. Her insanda yeterince cesaret ve ilim varsa medyumluk yapabilir. Medyum olmak için kişinin çok iyi bir eğitim alması ve bedensiz varlıklarla iletişime geçebilmesi gerekir. Paranormal özel yetenek gerektiren eylemleri yerine getirebilen kimseler fiziksel medyumlar olarak isimlendirilirken psişik bakımdan daha hassas olan astral varlıklarla aynı frekansa çıkabilenler zihinsel medyumlar olarak isimlendirilirler.

Çanakkale Medyum

Çanakkale Medyum

Medyumlar gelişmiş ülkelerde bu tip astral bedensiz varlıklarla iletişime geçerek çok çeşitli istihbarat hizmetleri vermektedirler. Fakat Ülkemizde bu alanda medyumlar hak ettikleri noktada değildirler. Hayatımızı kolaylaştırmak adına köprü vazifesi gören ve üst boyutlardaki bedensiz varlıklarla iletişime geçebilen bu varlıklardan ilham alabilen ve bu varlıkları yönlendirebilen kişiler olan medyumlar astronomi ilmine Havas ilmine yıldızlar ilmine Süryanice diline Arapça diline hakim olmak durumundadırlar. Vefk yazmak suretiyle bedeni olmayan varlıkları hizmete çağıran gerçek medyumlar insanların içinde bulundukları birçok çıkmazdan onları kurtarmaya aracı olmaktadırlar. Fakat bu yetenekler kötü amaçlar için de kullanılabilmektedir.

 

Çanakkale Medyum Hizmetleri

 Büyü kavramı

Hem iyi niyetlerle hem de kötü niyetlerle insanlar 2 farklı yoldan birbirlerinin hayatlarını olumlu veya olumsuz şekilde etkilemek için çeşitli işlemler yaptırmaktadırlar. Bu işlemleri yapan kişiler medyumlardır. Büyü yapmak ve büyü bozmak gibi önemli işlemleri yapan medyumların astral varlıklardan biri olan cinler taifesini tesir altına alarak bazı kimselere yönlendirmeleri ve onların hayatlarında etki sahibi olmaları sağlanabilmektedir. Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen Bazı insanlar medyumlara başvurarak kısmetlerin açılması için yine vefk işlemi yaptırırlar. Birbirine bir türlü kavuşamayan sevenlerin başvurduğu son çare yine ak büyü olarak adlandırılan bağlama büyüleridir. Bu işlemler çeşitli materyaller kullanılarak ve vefk hazırlanarak yapılmaktadır.

Çanakkale Medyumlar

Çanakkale Medyumlar

Vefk işlemi nedir

Vefk işlemi tesirli dua işlemidir. Kelime anlamı olarak dengeyi ifade eder.  Vefk yapmak için öncelikle etki altına alınmak istenen kişinin anne adı doğum tarihi, kendi adı gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Bunun nedeni inşa edilecek olan vefkin doğru bir biçimde ve doğru zamanda yani gezegenlerin burç durumları dikkate alınarak en etkili zamanda yapılabilmesi için gereklidir. Bu isimlerin Ebcet Hesabı karşılığı bulunur. Ayrıca medyumlar vefk hazırlamadan önce etki altına alınacak kimselerin dost ve düşman gezegenlerinin zamanını gözetlerler.

Vefk Haneleri Nelerden Oluşur

Üçlü dörtlü ve dokuzlu vefkler olabileceği gibi on altılı vefkler de vardır. Vefkler sütun ve satırladan oluşan dikdörtgenlerden oluşur. Vefklerde yazım işlemi ilk haneden başlar ve bu haneye miftah(anahtar) hanesi denir. Son hane ise Münteha hanesi adı verilir. Her ismin bir ebcet değeri ya da karşılığı vardır. Bu karşılıklar Arapça olarak yapılır. Vefk neticeleri %100 başarı ile sonuçlanır. Vefk işlemini yapan medyum kendi alanında uzman bir medyum ise vefkin başarısız olması ihtimali sıfıra yakındır. Fakat süre konusunda şu kadar sürede kesin çözüm olacak diye bir garanti verilemez. Öyle ki aynı derdi paylaşan A kişisi ile B kişisi için yapılan vefk aynı süreçlerden geçse dahi A kişisini daha çabuk etkileyebilir. Genellikle 1-3 ay arasında vefklerin etkileri görülmeye başlanmaktadır. Medyum hocanın yaptığı vefklerde en az 9 gün en çok 120 gün sonunda tesir görülmeye başlanmaktadır.

Sahte Medyumlar

Sahte medyumlar günümüzde çoğalarak sadece para kazanma odaklı çalışırlar. Bu tür şaklabanlar insanlara derdi ne olursa olsun bir yerden yürüttükleri vefki fotokopi ederek gönderirler ve işlem yaptıklarını beyan ederler. İnsanların şikayetlerine pişkin cevap verirler ve takdiri ilahi diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışırlar. Çok fazla şikayet geldiğinde ise telefon hatlarını ve isimlerini değiştirirler. Daha sonra yeni avlara çıkarlar. Astronomi ilmi Vefk İlmi Havas ilmi gibi gizli ilimleri bilmeden ortalıkla çanakkale medyum olarak gezinen bu varlıklara karşı dikkatli olmak gerekir. En azından köklü bir geçmişe sahip olan ve yaptığı işlemler takdir edilen medyumlara yönelmek daha yararlıdır.